Biofarmaka

AnvändandetAV kontamineringsfriavätskebanor,翻pumpar,kopplingar OCH ventilerförenklarrengöringOCHökarsäkerhetenInom可能hygieniska processer。Asepco AR specialisterPåkonstruktion OCH tillverkning AV aseptiska ventiler OCHomrörare给Den biofarmacutiska industrin。

Industriell

罗布斯塔,kompakta,industriella processpumparFÖRdosering,dispensering OCH运输FlödenUPP至400加仑。

VATTEN OCH avlopp

TåligaOCH problemfria pumparFÖRautomatisk slamning,inmatning我rötkammare,avvattning,flockulering OCH dosering AV kemikalier。

Gruvdrift

庞帕tjockt满贯MEDlätthetOCHanvändmindre VATTEN。Mindre安塔尔driftstopp OCHbättrelivscykelkostnader。

OEM-tillämpningar

在公元六世纪,我们挖掘了一个特定的时代,在这个时代里,在那个时代里,在那个时代里,在那个时代里,在那个时代里,在那个时代里,在那个时代里,在那个时代里,在那个时代里,在那个时代里,在那个时代里,在那个时代里,在那个时代里。

采访时说

沃森马洛 - Stöderutveckling OCH tillverkning AV coronavirusvaccin